top of page
  • 作家相片TONGSRSA

2020年Tongsrsa跳繩大事回顧

已更新:2021年2月13日

話咁快2020年已經去到最後一個月,今年係好多挑戰既一年,相信大家都過得唔容易,大家要加油!!

湯sir準備左個排行榜同大家回顧返2020年湯sir/學員既活動受歡迎程度,以下係1-10位既排行,唔知你地又記唔記得,又係唔係你地心水選擇呢?
————————— 《最新消息》 https://www.tongsrsa.com/news


《湯SIR花式跳繩部落格》 https://reurl.cc/Y1xXma


《湯SIR花式跳繩教室》 https://reurl.cc/lV1eXq ————————— Website www.tongsrsa.com Facebook TONG SIR Rope Skipping Academy Instagram www.instagram.com/tongs.rsa Youtube https://reurl.cc/X619Eg

0 則留言

Comentarios


bottom of page