top of page

《KIDS FIT X TONG SIR花式跳繩教室》

朱古力哥哥幼兒跳繩教學

湯SIR化身朱古力哥哥KIDS FIT拍攝一系列幼兒跳繩教學影片,提供簡單幼兒跳繩教學方法比大家,希望係屋企既幼兒都能夠輕鬆學習花式跳繩。

《KIDS FIT X TONG SIR 跳繩教室》

《KIDS FIT X TONG SIR 跳繩教室》

《KIDS FIT X TONG SIR 跳繩教室》
搜尋影片...
所有類別
所有類別
《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep5》
03:29
播放影片

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep5》

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep4》
05:24
播放影片

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep4》

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep3》
03:53
播放影片

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep3》

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep2》
04:28
播放影片

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學 Ep2》

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學》
02:42
播放影片

《KIDS FIT X TONG SIR 4Weeks Sport Pro網上教學》

《KIDS FITX TONG SIR Vol-2》
02:18
播放影片

《KIDS FITX TONG SIR Vol-2》

播放影片

《KIDS FITX TONG SIR Vol-1》

bottom of page