top of page

《KIDS FIT X TONG SIR花式跳繩教室》

朱古力哥哥幼兒跳繩教學

湯SIR化身朱古力哥哥KIDS FIT拍攝一系列幼兒跳繩教學影片,提供簡單幼兒跳繩教學方法比大家,希望係屋企既幼兒都能夠輕鬆學習花式跳繩。