top of page

​吉祥物

湯SIR跳繩學校吉祥物「得仔」

「得仔」是湯SIR跳繩學校的吉祥物。喜歡做出不同花式跳繩動作挑戰自己。

格言「一分耕耘一分收穫,努力左唔一定贏,但唔努力就一定輸」。

「得仔」名字意思「無問題,所有事都得,人地問你得唔得?得!一定得!」。

得仔TS-01.png
得仔png_工作區域 1.png
得仔AS-01.png
得仔 交叉-01.png
bottom of page