top of page

瑋竣卓妍花式跳繩練習分享|TS限定版暑期班隊服|幼兒跳繩班推薦

瑋竣卓妍日常跳繩訓練-花式跳繩練習片段分享
2021年7-8月湯SIR跳繩學校「2021屯門區花式跳繩暑期班」仲有唔夠1個月就開始啦!每位暑期班學員將會免費獲得「2021 TS限定版暑期班隊服」,到時大家就可以一齊著住黎上堂啦,今次我地仲專登搵左兩位學員做Model拍段影片比大家睇同時又可以分享佢地既學習成果!

 

目錄:

 

學員介紹


卓妍瑋竣參加「跳繩強心網上跳繩比賽2021」

卓妍瑋竣,兩位小學員今年小學一年級,佢地由上年9月開始正式學習花式跳繩,學習大約接近9個月,而家已經可以做到好多不同花式,希望佢地會繼續努力!!

 

練習影片黎緊都會有更多學員練習影片及湯SIR不同影片分享比大家!

 

最新跳繩課程快訊可前往 跳繩課程專區


除花式跳繩課程資訊,之後會有更多跳繩及其他運動的小知識分享給大家,記得繼續支持及留意 湯SIR跳繩學校湯SIR花式跳繩部落格 的最新消息。

0 則留言

Comments


bottom of page