top of page

EP 22 - 前身後交叉跳 湯SIR花式跳繩教室

已更新:2021年6月17日


跳繩教學及重點 - 身後交叉跳:

平時我地做交叉都係會肚/身體前,有冇試過係身後打交叉呢?係身體後面打交叉就會變成身後交叉跳,難度同樣增加,因為我地睇唔到條繩,今日跳繩教學就會教大家如何跳身後交叉跳,另外更會有身後交叉跳英文名對照。

 

EP 22 - 前身後交叉跳 | TS

 

身後交叉跳注意事項:

1. 完成前跳後立刻雙手交叉放後

2. 雙手交叉放在背後腰部位置

3. 雙手母指教要指向左右兩邊

4. 完成身後交叉跳後才打開繩子

 

如想報讀跳繩班學習基本花式跳繩動作,可前往跳繩課程專區查看更多。


最新的新手跳繩建議可前往 花式跳繩新手建議 及最新花式教學分享 EP17 前跨下一跳


之後會有更多跳繩及其他運動的小知識分享給大家,記得繼續支持及留意 湯SIR跳繩學校湯SIR花式跳繩教室 的最新消息。

0 則留言

Comments


bottom of page