top of page

《屯門區花式跳繩恆常班快訊2022》| 1-3月花式跳繩恆常班

已更新:2022年4月20日

#幼兒跳繩班 #幼兒花式跳繩班 #小學跳繩班 #花式跳繩興趣班


2022年1-3月屯門區花式跳繩恆常興趣班現已接受報名!



「2022新一年想繼續上興趣班、恆常班,仲想繼續學花式跳繩,但又唔知屯門區邊度有得學花式跳繩興趣班?」我地 湯SIR跳繩學校 幫到你!


2022年1-3月屯門區花式跳繩恆常興趣班課程現已接受報名!

「屯門區花式跳繩恆常班」「幼兒跳繩班」「兒童跳繩興趣班」「花式跳繩恆常班」

大家上完暑期班,要開始回復上學生活,但學習之餘也需要有做運動的習慣,所以學習花式跳繩就最適合不過!!花式跳繩是全身的運動,能夠「強化心肺肌肉、手腳協調」,啟發小朋友「無限潛能」。同時在學習花式跳繩中小朋友能夠學懂「聽指令」、「團隊合作」、「正確學習態度」,大大幫助小朋友成長。


最新消息

因應政府對體育處所宣布嘅最新公共防疫措施安排,本校課堂轉到戶外上堂,詳情可與湯SIR聯絡。

 

湯SIR跳繩學校-屯門區花式跳繩恆常課程,現已接受報名!!


報名請點擊:

網上報名表格連結


名額有限,先到先得!想知道更多平日/星期六屯門區課程資訊歡迎聯絡湯SIR查詢。

 

目錄:

- 花式跳繩班課程介紹

- 花式跳繩好處及六種學習態度

- 各恆常班課程快訊

- 花式跳繩-彩虹章別計劃

- 跳繩文章推薦

 

花式跳繩班課程介紹


可點擊以下連結查看課程資訊:


*花式跳繩課程簡介*

 

花式跳繩好處及六種學習態度


好處1 - 學懂基本禮儀、培養優良德行


好處2 - 掌握手部及腳部動作,改善協調能力、平衝力


好處3 - 適應訓練,認識基本跳繩技巧、入門花式


好處4 - 提升小朋友注意力、集中力